YEŞİL HİDROJEN

Yeşil hidrojen, doğal gaz veya petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen gazıdır.

Yeşil hidrojenin avantajları:

 • Sürdürülebilir,
 • 100% doğa dostu,
 • Verimli,
 • Depolanabilir,
 • Taşınabilir,
 • Farklı alanlarda kullanılabilir

 

Ülkemizin Avrupa’nın rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde en büyük 2. potansiyeline sahip olması topraklarımızı bölgedeki hidrojen üretimi için en büyük potansiyele sahip olan ülke olarak konumlandırmaktadır.

Biga H2 firmamız ile H2DER’de temsil ediliyoruz.

 

Dünyada gelişen sıfır emisyona geçişin en önemli parçalarından biri olan yeşil hidrojen enerji taşıma ve depolama konularında kilit rol oynayacak. Bu konuda yaptığımız projeler ve ar-ge çalışmaları ile sektörün öncü firmalarından biri olmak ve ülkemizi yeşil yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Enerji sektörü, küresel ısınmaya katkıda bulunan karbon emisyonlarının en büyük payını oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji dönüşümü iklim değişikliği ile mücadelenin merkezinde yer almaktadır. Enerji geçişinin amacı, karbondioksit emisyonlarını azaltmaktır. İnsanlık fosil yakıtlardan kurtulmak ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi kesintisiz enerjiye dönüştürmek için var gücüyle çalışmaktadır. Buradaki anahtar enerji depolamadır. Depolama söz konusu olduğunda, insanların aklına gelen ilk şey pildir. Ancak başka bir olasılık daha var, o da hidrojen. Yenilenebilir enerjinin hidrojene dönüştürülebilir ve en az kayıpla ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek şekilde depolanabilir. Ayrıca piller sadece elektrik şeklinde ve belirli bir süre enerji depolayabilirken, hidrojen elektriğe dönüştürülebilir veya olduğu gibi kullanılabilir bir formdadır.

Enerji olsun ya da olmasın, hidrojen dünyanın geleceğinde nasıl bir rol oynuyor?

Dünya artan enerji talebi ve çevresel zorluklarla karşı karşıya. Fosil yakıtların sınırlı arzı ve çevre üzerindeki etkileri, mevcut sürdürülebilir enerji arayışını hızlandırdı. Bu durumda hidrojen önemli bir çözüm vadediyor. Bu nedenle hidrojenin gelecekte enerji sektörü ve ötesinde önemli bir rol oynamasını bekliyoruz.

Hidrojen neden ve nasıl bir çözüm sağlar?

Hidrojen, temiz enerji üretimi ve depolanması için anahtardır. Özellikle yenilenebilir enerji için elektroliz ile elde edilen ve “yeşil hidrojen” dediğimiz hidrojen, çevreye saygılı ve karbon salınımı yapmayan enerji kullanma imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda hidrojenin potansiyeli sadece enerji sektöründe değil, sanayi, ulaşım ve daha birçok alanda dönüştürücü bir etkiye sahip olacak gibi görünüyor.

Nasıl?

Talep arttığında yenilenebilir kaynaklardan elektrik kesintili olarak elde edilebiliyor. Kesintisiz elektrik talebini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için elektrik depolama ihtiyacı artacak. Öte yandan, hidrojen depolanırken kayba uğramadığı için uzun süreli enerji depolamaya daha uygun bir alternatiftir.

Pilde depolamayla farkı nedir?

Doğru ama depolamaya ve şebeke dengelemeye ihtiyaç duyulan süre bir günden uzun olursa bataryalar ihtiyacı karşılamak noktasında yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla yenilenebilir enerji depolamada en önemli oyuncu yeşil hidrojen olacaktır. Vade bağımsız olarak depolama süreçlerinde yeşil hidrojenin yenilenebilir enerji depolamaya katkısının çok yüksek olacağını göreceğiz.

Doğrudan hidrojen tüketiminin etkisi nedir?

Ulaşım sektöründe ve ulaşım araçlarında hidrojen kullanımı yoluyla fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle dolum süresinin önemli olduğu uzun mesafeli taşımacılıkta hidrojenin pil teknolojisine göre avantajları vardır.

Üretimdeki rolü de önemlidir

Hidrojen, çelik, gübre ve petrokimya gibi endüstrilerde katalizör olarak halihazırda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, katalizör görevi de görebilir. Bu sektörlerde yeşil hidrojenin kullanılması, geleneksel yöntemlere göre daha çevreci bir alternatiftir. Yakın gelecekte, bu endüstrilerin yeşil geçiş için ihtiyaç duydukları hidrojeni dekarbonizasyon veya düşük karbonlu hidrojen üretim yöntemleriyle sağladığını göreceğiz. Bu dönüşüme duyulan ihtiyaç, küresel sahnede daha rekabetçi olabilmek için özellikle endüstriyel ihracatçılarımız ve uluslararası operatörlerimiz için ülkemizdeki yeşil hidrojen talebini artıracaktır.

Hidrojen Türkiye’de fırsatlar sunuyor mu?

Türkiye büyük bir hidrojen potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel ve fırsatlar:

 • Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli,
 • Coğrafi konumu ve lojistik avantajları,
 • Hidrojen üretim kapasitesi ve ihracat imkânları,
 • Demir-çelik, cam, seramik ve gübre gibi ihracatçı sektörleri başta olmak üzere büyük endüstriyel hidrojen kullanım alanlarına sahip olması
 • Hidrojenin yenilenebilir kaynakları daha fazla kullanmaya imkân sağlaması

Hidrojen, karbon azaltma hedeflerine nasıl katkıda bulunacak?

Yeşil hidrojen üretimi çevre dostu bir yöntemdir. Geleneksel hidrojen üretim yöntemleri, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılmasından atmosfere sera gazları salarken, yeşil hidrojen üretiminde bu gazlar üretim sırasında salınmaz.

Hidrojen teknolojisi ve ekipmanlarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinde Türkiye ne durumda?

Türkiye, hidrojen teknolojileri ve ekipmanı geliştirme ve üretme konusunda araştırma, geliştirme ve yenilik, ekipman üretimi ve altyapısı, ihracat potansiyeli ve devlet desteği ve teşvikleri gibi fırsatlar yer alır. Tüm bu faktörler, Türkiye’nin hidrojen teknolojileri ve ekipmanları geliştirmesi/üretmesi için fırsatlar yaratırken, Türkiye vizyonu ve endüstri paydaşları ile iş birliği ile üretim sürecine ve teknoloji geliştirmeye odaklanarak hidrojen ekonomisinde önemli bir oyuncu haline gelebilir.

Hidrojen işinin özel mevzuata ihtiyacı var mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve kalkınma ajansları öncülüğünde önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, hidrojen alanında gelişme sağlamak için özel mevzuat hükümlerine ve kurum/kuruluşların yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrojen ekonomisine uyumlu mevzuat esas olmakla birlikte, koordinasyon, izleme, teşvikler, mali destek ve sertifikasyon da önemlidir. Kısacası, hidrojen enerjisinin gelişimini sağlamak için özel bir yasama sistemi ve hidrojen enerjisi ile ilgili faaliyetleri koordine edecek bir kurum veya kuruluşun kurulması çok önemlidir. Bu kurallar ve kurumlar, hidrojen teknolojilerinin güvenliğini, sürdürülebilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak, yerli üretimi teşvik etmek, iş birliğini desteklemek ve bu endüstrinin gelişimini hızlandırmak için gereklidir. Ayrıca yenilenebilir enerji üretim bölgesi ve yeşil hidrojen üretimi amacı ile ihtisas yeşil hidrojen üretim bölgesi bu sektörde yatırım ve üretimin önünü açacaktır.

TÜRKİYE’DE HİDROJEN FIRSATLARI

Yenilenebilir enerji potansiyeli: Türkiye, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik ve jeotermal enerji gibi çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Bu kaynaklar, hidrojen üretimi için temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlar. Güneş enerjisi, özellikle yıllık ortalama güneşlenme saatlerinin yüksek olduğu bölgelerde hidrojen üretmek için kullanılabilir. Türkiye, Polonya’dan sonra Doğu Avrupa’da yeşil hidrojen üretme kapasitesine sahip ikinci ülkedir. Coğrafi ve lojistik avantajlar: Hidrojenin taşınması zorlu bir iştir. Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu, hidrojen nakliyesi ve dağıtımı için bir geçiş ülkesi olarak önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.

Hidrojen kapasitesi ve ihracat fırsatları: Türkiye’nin 1,5 ila 3 milyon ton arasında yeşil hidrojen üretim potansiyeline sahip olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği’nin 2030 yılında yarısı AB dışı ülkeler tarafından sağlanacak olan toplam 20 milyon ton yeşil hidrojene ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kullanılarak hidrojen üretimi için elektroliz teknolojisinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi Türkiye için potansiyel bir fırsattır.

Endüstriyel uygulamalar: Türkiye hidrojeni çeşitli endüstrilerde kullanma olanağına sahiptir. Örneğin çelik, gübre, seramik ve cam üretiminde hidrojen kullanımı, sürdürülebilir üretim ve düşük karbon salınımının azaltılması şeklinde Türkiye’nin ihracatçı konumda bulunduğu bu sektörlere büyük fayda sağlayabilir.

Enerji faturalarına katkı: Yeşil hidrojen, yenilenebilir enerjinin yeniden kullanılmasını sağlar, katma değer yaratır ve enerji faturalarındaki açığı kapatmaya yardımcı olur.